Showing all 8 results

Meister Collection

Mang hơi hướng cổ điển từ những thiết kế năm 1945, Marben Meister là mẫu đồng hồ có khả năng đo lường thời gian từ những đơn vị nhỏ nhất (từng giây, từng phút) đến những đơn vị lớn nhất (từng tháng, từng năm). Đặc trưng với cửa sổ lịch “Nhật Nguyệt trùng phùng” (Sun and Moon), Marben Meister cuốn hút người đeo với những chức năng hoàn hảo.

29.500.000VNĐ
27.200.000VNĐ
29.500.000VNĐ
27.200.000VNĐ
27.200.000VNĐ
25.900.000VNĐ
27.200.000VNĐ
25.900.000VNĐ