Showing 1–12 of 34 results

MECHANIKER COLLECTION

Là bộ sưu đầu tiên của thương hiệu Marben, Marben Mechaniker nổi tiếng với những mẫu đồng hồ lộ máy. Thông qua lớp kính sapphire trong suốt, người đeo dễ dàng chiêm ngưỡng trọn vẹn hoạt động của bộ máy đồng hồ. Marben Mechaniker bao gồm cả máy ETA và máy inhouse do hãng tự nghiên cứu và sản xuất.
77.600.000VNĐ
27.200.000VNĐ
77.600.000VNĐ
77.600.000VNĐ
77.600.000VNĐ
29.500.000VNĐ
29.500.000VNĐ
27.200.000VNĐ
27.200.000VNĐ
29.500.000VNĐ
27.200.000VNĐ
24.700.000VNĐ